Combo Vớ Dài 3 Đôi Nước Ngọt

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đã từng mệt nhoài, mồ hôi đổ hết cả người trước những cuộc rong chơi thuở bé cùng những đứa bạn tinh nghịch trong xóm. Những lúc đó chỉ cần chạy liền ra tạp hóa làm ngay một ngụm nước ngọt thế là sản khoái tinh thần lại ngay. ❤