HUYỀN THOẠI ĐẠI DƯƠNG

Trong mỗi bên trong chúng ta đều có một đại dương! Đó là đại dương của những suy nghĩ, tư duy, sáng tạo, tưởng tượng mà chỉ mỗi chính ta thấy được. Cuộc sống hiện tại với nhiều biến động và có phần vội vã, thử một lần tạm ngừng chạy đua với guồng quay cuộc sống, quay trở về bên trong, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng của đại dương bên trong. Thả lỏng để bồng bênh trên mặt nước, cảm nhận sự hoang sơ bên trong mà ta chưa từng đếm xỉa hay nuôi dưỡng thay vì chỉ hướng ra bên ngoài. Rồi dần dà, một đại dương mang tên Huyền thoại sẽ hiện rõ hơn trước mắt ta, hãy lắng nghe và hàm dưỡng vì đại dương đó là chính ta đó!