Vớ Dài Màu Trơn

Đôi lúc chỉ cần một bảng màu và một cây cọ, mỗi người có thể vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc và khác biệt. Cuộc sống cũng như một bảng màu, còn chúng ta chính là chiếc cọ vẽ. Mỗi người đều có thể tự vẽ nên một bức tranh về đời mình mà không cần ai vẽ hộ.