Vớ trung họa tiết giáng sinh

Nếu trong tuần lễ Giáng Sinh con vật được chiếm nhiều "spotlight" nhất chính là chú tuần lộc mũi đỏ, thì nay nhà Pooli đã bổ sung thêm những mẫu vớ dành cho những người bạn muôn thú khác cùng đón Giáng Sinh với chúng ta.