VỚ TRUNG TRƠN 1 SỌC.

Đôi vớ tốt chính là đôi vớ phù hợp nhu cầu của người sử dụng. Có khi mua được đôi vớ dày dặn nhưng mang đi làm thường xuyên lại cảm thấy nóng bức, rồi khi mua được mẫu vớ mỏng mát nhẹ tênh nhưng chạy bộ lâu liền cảm thấy đau chân. Suy cho cùng chọn vớ cũng như chọn giày đều phải hợp với nhu cầu của bản thân trước đã ❤