BST MÀU CỦA NẮNG

Cơn mưa Sài Gòn gần đây bắt đầu trêu đùa, vui thì dùng bình tưới "sương sương" cho cây lá tốt tươi còn không thì đổ cả "xô" ngập nguyên con hẻm. Người ta cứ hay bảo có đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng. Đúng thật, khi đi qua những điều chông chênh Pooli cảm thấy bản thân mới bắt đầu trân trọng những điều bình dị.

Pooli xin gửi đến mọi người BST màu của nắng điểm tô cho những ngày mưa thêm ấm áp.