BST SIMPSON FAMILY.

The Simpsons là một chương trình truyền hình hài kịch tình huống hoạt họa nổi tiếng của Hoa Kỳ, một trong những chương trình được chiếu lâu nhất và gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ. Nay Pooli giới thiệu một vài sản phẩm được thêu họa tiết The Simpsons cho các bạn cùng ôn lại khoảng thời gian tươi đẹp đó nhé ❤