"Thuỷ thủ mặt trăng"

Có những điều quen thuộc chỉ cần nhắc tên, chúng ta dường như bất giác nhớ lại và chợt mỉn cười. Pooli nghĩ rằng tuổi thơ ai cũng đã từng một lần xem "Thuỷ thủ mặt trăng", câu chuyện về những nữ chiến binh với sứ mệnh bảo vệ trái đất.